Events

Faciliteter

Kontakt


 

Karlskoga Motorstadion

Karlskoga Motorstadion är namnet på det företag som driver motorbanan som allmänt kallas Gelleråsen.

Karlskoga Motorstadion is the name of the company which runs the racingcircuit which is commonly known as Gelleråsen

Den äldsta banan i Sverige, unik tack vare det faktum att du kan se hela banan från alla publik områden. Banan är också den enda banan som har en scoreboard så att publiken hela tiden kan följa resultatet. Banan fick under hösten 2016 en hel ny asfaltsbeläggning och en liten förändring på sista kurvan ut mot start och mål gjordes.

The oldest circuit in Sweden, unique thanks to the fact that you can see the entire track from all public areas. The circuit is also the only track that has a scoreboard so that the spectators can always follow the results.The whole track got new asphalt all at the autumn 2016, and a change was made to the last curve on to the start/finish part of the track.

Byggnadsår: 1949  Längd: 2400m  Bredd: 10m

Länk till: webcam

Bankarta Shorttrack.pdf

Bankarta shorttrack och ny bana.pdf

Bankarta nya bansträckningen.pdf

Karlskoga Motorstadion is working closely with:

    © Copyright 2017, Gelleråsen Karlskoga