DRIFTING 17 Maj

 

           

 

Under en lång period har vi fortsatt att utvecklat banan med olika arrangemang. 2013 börjades vi en ny era med den så populära Drifitngen. Även 2014 körs SM premiären av Drifting på karlskoga Motorstadion. Vi är mycket stolta över att arrangera en sån tävling. Under Drifting SM premiären så kommer det givetvis att bli utställning, i kategorierna: Volvo, SAAB, Japs, USA, Tysk och peoples Choice!

During a number of year we have continued to developed our track with new arrangement. 2013 we started a new era with the popular Drifting. Even 2014 therewill be the premiere of 2014 Drifting SM at Karlskoga Motorstadion. We are really proud to organize that race. During the race there will of course be an exhibition in the catergories: Volvo, Saab, Japs, USA; German, and peoples Choice.

 

 

 

 

 

Race of Legends 31 Maj

   

           

 

Karlskoga Motorstadion och Karlskoga Motorförening arrangerar för första gången Race of Legends 2014. Ett helt nytt tävlingsformat på Gelleråsen 31 maj 2014! Ny bana, nytt upplägg, Shorttrack 1,2 km Roadracing med speedwayupplägg! 4 varv, 4 MC, alla mot alla på KTM Duke 690!! Sveriges bästa förare på plats. Feat SS600 förare. Race of Legends: Cralle Lindholm, Håkan Olsson, Lasse Carlbark, Janne Hansson Deltävling i Legends Cup med Legendscars, FMX uppvisning, Formel Student, Legendsbilar, Dragraceuppvisning, Drifting, MC Stunt med Mattis Tepsa!

Mer spännande information kommer här löpande!

Karlskoga Motorstadion and Karlskoga Motorförening organize together, for the first time, Race of Legends 2014. A brand new raceformat at Gelleråsen 31 of may 2014! New track, new format, Shorttrack 1,2 km Roadracing that have the same type of format as Speedway. 4 laps, 4 riders, everybody against everybody feat SS600 riders on KTM 690 Duke: Race of Legends: Cralle Lindholm, Håkan Olsson, Lasse Carlbark and Janne Hansson. A round of Legends Cup with Legends Cars, FMX show, Formel Stundent, Legends cars, Dragracing Bikes, Drifting and MC Stunt with Matti Tepsa.

More exiting information later on!

 

 

VELODROMLOPPET 14-15 Juni

     

           

 

Karlskoga Motorstadion och Karlskoga Motorförening arrangerade tillsammans med Racing Historiska Klubben också Velodromloppet på Karlskoga Motorstadion den 15-16 Juni. Säsongen 2013 utökades samarbetet och en större satsning skedde från Karlskoga Motorstadion för att utveckla arrangemanget. Nytt för i år var också Karlskoga Kommuns satsning på The Heart of Racing. Se information på www.heartofracing.se eller på deras Facebooksida. Racen var en succé och drog massor med tävlande och publik. Naturligtvis blir det en fortsättning 2014 Länk till arrangören: RHK

Karlskoga Motorstadion and Karlskoga Motorförening organized together with Racinghistoriska Klubben also Velodromloppet at Karlskoga Motorstadion the 15-16th of june. From the 2013 season an extended cooperation with Karlskoga Motorstadion developed the event. New this season was the Karlskoga Municipality investment in "The Heart of Racing". For more information go to www.heartofracing.se or look at their facebookpage. The event was a succses and attracted a lot of competitors and public. Of course there will be a race 2014. Link to the organizer: RHK

 

 

KANONLOPPET 16-17 Augusti

Kanonloppet 2014 på Motors TV

Det är nu klart med en timmes program som sänds den 10:e september på Motors TV.  Det kommer filmas lite från soloracen, men det blir en speciell satsning på det långlopp som körs för GT klassen under söndagen. Just det racet har också fått en riktig värdeökning där första priset är en startavgift värd 3 000 Euro, till finalracet av European GT Series på Monza i oktober i höst. Kanonloppet kan då också kallas för kvalrace till Monza tävlingen.

Att många vill köra Kanonloppet är givet! Just nu så ser det ut som alla klasser kommer bli fullspäckade!! Intresset för tävlingen är också stor bland både företag och klubbar, som alla vill vara delaktiga i utställningen. Redan nu bokar man ytor för sina egna program!

Kanonloppet 2014 ser ut att bli en succé med över 140 startande!

Huvudklassen kommer att vara GT Klassen där en stor satsning görs för att locka även internationella deltagare.  Vi tror på många Nordiska deltagare men en och annan europeisk deltagare kan tänkas dyka upp! Hela arrangemanget kommer att handla om Sportbilar, men inte bara på banan  - det blir även en utställning för dessa vackra bilar! Trackdays kommer också vara en del av eventet - en populär sak som ligger i tiden, det är många som vill testa sin bil på banan! Klasserna som är klara:

GT grupp 4, Radical, Ginetta, Porsche Invitation Race samt Racersportvagnar/Clubman, Modsport och Roadsport från SPVM 

Kanonloppet 2014 on Motors TV

It will be an one-hour program broadcast on Sept. 10 on Motors TV. It will be filmed some bits from the soloraces, but there will be a special focus on the endurance race that is run for the GT class on Sunday.That race has also increased in value, where the first prize is an entry fee worth 3,000 Euro for the final race of the European GT Series at Monza in October.Kanonloppet can then also be called a qualifying race to the Monza race.

That many wants to race at Kanonloppet is guaranteed! Right now it looks like all classes will be busy! The interest in the race is also high among both businesses and clubs, who all wishes to participate in the exhibition. They are already booking event areas for their own programs. Kanonloppet 2014 looks to bea great success with over 140 entered races!

The main class will be the GT class where a large effort is being made to attract even international participants. We believe there will be many Nordic participants but one or another European participant might pop up! The whole event will be all about sports cars, but not just on the track - it may be also an exhibition of these beautiful cars! Trackdays will also be part of the event - a popular thing of the times, there are many who want to test their car on the track! The classes are;

GT Group 4, Radical, Ginetta, Porsche Invitation Race and Racer Sports cars / Clubman, Mods and Port Road Sports from SPVM


Dokument Center (filer i .pdf)

Ljudtestdag på Karlskoga Motorstadion 2014! Vill du ha hjälp att kolla din ljudnivå? LÄNK

Inbjuda och PM för Drifting SM/RM