DRIFTING 17 Maj

 

           

 

Under en lång period har vi fortsatt att utvecklat banan med olika arrangemang. 2013 börjades vi en ny era med den så populära Drifitngen. Även 2014 kördes SM premiären av Drifting på karlskoga Motorstadion. Tävlingen fungerade mycket bra och vi är mycket stolta över att arrangera en sån tävling. Under Drifting SM premiären så genomfördes också utställning, i kategorierna: Volvo, SAAB, Japs, USA, Tysk och peoples Choice!

During a number of year we have continued to developed our track with new arrangement. 2013 we started a new era with the popular Drifting. Even 2014 we organized the premiere of 2014 Drifting SM at Karlskoga Motorstadion. We are really proud to organize that kind of race. During the race there also was an exhibition in the catergories: Volvo, Saab, Japs, USA; German, and peoples Choice.

 

 

 

 

 

Race of Legends 31 Maj

   

 

 

2014 såg Race of Legends arrangemang på Karlskoga Motorstadion dagens ljus. Racet kördes i 3 delar: Legends Cup där det finns en serie som körs runt om i Sverige. Det var hur kul som helst att se de täta fighterna på den 1,2 km korta banan. Det kommer bli mycket mer sånt här på Gelleråsen!

Race of Legends Bil: Här deltog; Janne Flash Nilsson, Daniel Carlsson, Stig Blomqvist, Tony Richardsson, Per Eklund. Redan innan start var prestigen stor och den ökade hela tiden. Det slutade med en strid mellan Flash Nilsson och Tony Richardsson som Flash vann. Race of Legends Bil: Martin Johansson, Cralle Lindholm, Lasse Carlbark och Håkan Olsson. Från början kördes det runt lite och skojades. Men när det skulle bli final så satsades det fullt! Martin som inte kört tävling på många år visade att gammal är äldst! För att krydda arrangemanget extra kördes ett speedway upplägg med supersnabba heat på KTM maskiner av Aktiva MC förare: Christer Miinin, Lukas Bäckström, Robert Gull, Pontus Duerlund, Jesper Pellijeff, Alex Persson, Felicia Wedell, Aurore Milton. Här sparades det inte på krutet! 10 heat på 43 minuter, vassast var Lukas Bäckström!

2014 the Race of Legends event at Karlskoga was born. The event was run in 3 parts:  Legends Cup where there is a series that runs throughout Sweden. It was really funny to see the close fights on the 1.2 km short track. There will be a lot more stuff like this on Gelleråsen!

Race of Legends Car: Here participated; Janne Flash Nilsson, Daniel Carlsson, Stig Blomqvist, Tony Richardson, Per Eklund. Even before the start was great prestige and it increased all the time. It ended with a battle between Flash Nilsson and Tony Richardson as Flash won. Race of Legends Car: Martin Johansson, Cralle Lindholm, Lasse Carlbark and Håkan Olsson. From the start they played around and had fun. However, when it was time for the final there was real races!! Martin haven’t raced in many years, but he showed everybody that he still could win! To spice up the event extra we also run a speedway set-up with superfast heat on KTM machinery driven by active MC drivers: Christer Miinin, Luke Backstrom, Robert Gull, Pontus Duerlund, Jesper Pellijeff, Alex Persson, Felicia Wedell and Aurore Milton. Here it was real races all the way! 10 heats in 43 minutes, won did Lukas Backström!

 

 

 

VELODROMLOPPET 14-15 Juni

     

           

 

Karlskoga Motorstadion och Karlskoga Motorförening arrangerade tillsammans med Racing Historiska Klubben också Velodromloppet på Karlskoga Motorstadion den 14-15 Juni. Redan säsongen 2013 utökades samarbetet och en större satsning skedde från Karlskoga Motorstadion för att utveckla arrangemanget som i år ökade intresset. Även i år genomfördes tävlingen tillsammans med Karlskoga Kommuns satsning på The Heart of Racing. Se information på www.heartofracing.se eller på deras Facebooksida. Racen var en succé och drog massor med tävlande och publik. Naturligtvis blir det en fortsättning 2015 Länk till arrangören: RHK

Karlskoga Motorstadion and Karlskoga Motorförening organized together with Racinghistoriska Klubben also Velodromloppet at Karlskoga Motorstadion the 14-15th of june. From the 2013 season an extended cooperation with Karlskoga Motorstadion developed the event who increased the intrest of the event. Also this year the event was a part of the Karlskoga Municipality investment in "The Heart of Racing". For more information go to www.heartofracing.se or look at their facebookpage. The event was a succses and attracted a lot of competitors and public. Of course there will be a race 2015. Link to the organizer: RHK

 

 

KANONLOPPET 16-17 Augusti

Kanonloppet 2014 på Motors TV

Det är nu klart med en timmes program som sänds den 10:e september på Motors TV.  Det kommer filmas lite från soloracen, men det blir en speciell satsning på det långlopp som körs för GT klassen under söndagen. Just det racet har också fått en riktig värdeökning där första priset är en startavgift värd 3 000 Euro, till finalracet av European GT Series på Monza i oktober i höst. Kanonloppet kan då också kallas för kvalrace till Monza tävlingen.

Att många vill köra Kanonloppet är givet! Just nu så ser det ut som alla klasser kommer bli fullspäckade!! Intresset för tävlingen är också stor bland både företag och klubbar, som alla vill vara delaktiga i utställningen. Redan nu bokar man ytor för sina egna program!

Kanonloppet 2014 ser ut att bli en succé med över 140 startande! Inbjudan för tävlande  

Huvudklassen kommer att vara GT Klassen där en stor satsning görs för att locka även internationella deltagare.  Vi tror på många Nordiska deltagare men en och annan europeisk deltagare kan tänkas dyka upp! Hela arrangemanget kommer att handla om Sportbilar, men inte bara på banan  - det blir även en utställning för dessa vackra bilar! Trackdays kommer också vara en del av eventet - en populär sak som ligger i tiden, det är många som vill testa sin bil på banan! Klasserna som är klara:

GT grupp 4, Radical, Ginetta, Porsche Invitation Race samt Racersportvagnar/Clubman, Modsport och Roadsport från SPVM 

Kanonloppet 2014 on Motors TV

It will be an one-hour program broadcast on Sept. 10 on Motors TV. It will be filmed some bits from the soloraces, but there will be a special focus on the endurance race that is run for the GT class on Sunday.That race has also increased in value, where the first prize is an entry fee worth 3,000 Euro for the final race of the European GT Series at Monza in October.Kanonloppet can then also be called a qualifying race to the Monza race.

That many wants to race at Kanonloppet is guaranteed! Right now it looks like all classes will be busy! The interest in the race is also high among both businesses and clubs, who all wishes to participate in the exhibition. They are already booking event areas for their own programs. Kanonloppet 2014 looks to bea great success with over 140 entered races!

The main class will be the GT class where a large effort is being made to attract even international participants. We believe there will be many Nordic participants but one or another European participant might pop up! The whole event will be all about sports cars, but not just on the track - it may be also an exhibition of these beautiful cars! Trackdays will also be part of the event - a popular thing of the times, there are many who want to test their car on the track! The classes are;

GT Group 4, Radical, Ginetta, Porsche Invitation Race and Racer Sports cars / Clubman, Mods and Port Road Sports from SPVM


Dokument Center (filer i .pdf)

Inbjudan för tävlande