Kontakt

KARLSKOGA MOTORSTADION AB

Karlskoga Motorstadion AB är bolaget som driver den klassiska anläggningen i Värmland.

För arrangörer: Banlicens SBF 2017.pdf

Banskiss 2017 båda slingorna utan shorttrack.pdf

Banskiss 2017 nya slingan utan shorttrack.pdf

Banskiss Karlskoga Motorstadion 2017 Shortrack och fullbana.pdf

Banskiss Karlskooga Motorstadion2017 Shorttrack.pdf

Bankarta med information.pdf

Tillägg till banbesiktning MC 2017.pdf

POST OCH LEVERANSADRESS

Karlskoga Motorstadion AB

Gälleråsen 654

69191 Karlskoga

 

 

Gods sänt till denna adress skall vara märkt med avsändarens namn och telefonnummer. Gods sänt hit avsett för ex ett team skall märkas noga med mottagare & teamnamn, startnummer och klass. Obs ej farliga varor. Om inte godsmottagaren överenskommit med Karlskoga Motorstadion angående leveransen, så kommer inte Karlskoga Motorstadion eller personal att kvittera godset, utan det kommer sändas tillbaks. Vi tar inget ansvar för mottagna varor.

 

Tel 0586-15010

Mail: motorstadion@telia.com

Karlskogamotorstadion_logo.pdf

Kunder som saknar nycklar, inte kommer in, alternativt om något inträffat på anläggningen, kontakta alltid hyrestagaren i första hand.

Tel 0586-15010

Mail: motorstadion@telia.com

Ni kan även kontakta oss via formuläret nedanPERSONAL KARLSKOGA MOTORSTADION

Richard Göransson VD

Investeringar, promotion, ekonomi, sponsorer, utbildning och event 

Tel 070-5245846 info@karlskogamotorstadion.com 

Mike Luff, Driftsansvarig

Ansvarig för löpande drift av anläggningen, uthyrning av banan

Tel 0586 - 150 10
E-mail: motorstadion@telia.com

Nina Luff, Ekonomi

Ansvar för fakturering och löpande sekreteraruppgifter

Tel 0586- 150 10
E-mail: nina@karlskogamotorstadion.com

Tony Jacobsson, Anläggningschef

Ansvarar för IT, den löpande tävlingsverksamheten, reglementen, administration åt olika arrangörer osv.

Tel: 0586-150 90
E-mail: tony.kmf@telia.com

Lena Holm, Sekreterare

Ansvarar för utskick, posthantering, löpande sekreteraruppgifter. Har också hand om tävlingsadministration och sköter också administrationen av Karlskoga Motorförening.

Tel 0586 - 15090
E-Mail: lena@karlskogamotorstadion.com

Stefan Karlsson, Banansvarig

Ansvarar för att banan är klar för körning, och att den uppfyller de säkerhetskrav det ställs på den. Är också vaktmästare och ansvarar också för anläggningens ytor och byggnader.

Jan-Erik Karlsson, Vaktmästare

Ansvar för depåer, gräsområden och övriga områden runt anläggningen, städning och skötsel av anläggningens grön och depåområden.

Andreas Kangro, Försäljning

Ylva Jansson, Kock, Restaurang

Jan Andersson, Verkstad

Pontus Spector, Verkstad

Mathias Jönsson, Karting

AMBULANS

Vill du boka ambulans för dina aktiviteter? Kontakta då TMs Ambulans som sköter all sjukvård och har ambulanser/sjukvårdsstuga på Motorstadion.

Ring dem på: Tel 070-761 53 60

 

 

    © Copyright 2018, Gelleråsen Karlskoga