Depåboxar

I bandepån finns också depåboxar att hyra. Kontakta Lena på lena@karlskogamotorstadion.com för att boka. På länken här nedan finns uthyrningspriserna för 2017..

Boxarna är 5,5 x 8 meter och lämpar sig för en bil, eller upp till 6 MC. En dubbelbox delas av med ett presenningsdraperi. Så vill du ha en större yta, kan du boka en dubbelbox. Du har tillgång till boxen från ca kl 19.00 dagen före hyresdagen om du meddelar detta vid bokning. När du lämnar boxen (senast 19.00 hyresdagen) skall boxen lämnas städad och boxnycken skall läggas i brevlådan vid box 1. Betalning skall göras på bankgiro i god tid innan nyttjande om inte annat avtalats. Betalning görs på BG 5360-2314 med uppgift om hyrestagarens namn och datum för brukandedagen.

Depåboxpriser 2017

    © Copyright 2017, Gelleråsen Karlskoga